eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10644/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** *****
10737/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 001 bnr 034 - Utvidelse av terrasse - Frida Ekstrøm - Krokvegen 16 Frida Ekstrøm
10868/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10870/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10753/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
10872/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - CRUX Rostad gnr 026 bnr 001 Letnes Arkitektkontor AS
5929/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Underskrevet "Engasjementsbrev" medarbeiderskapsprosjektet
10835/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Hall steinbrudd, Plan-ID 2018002 - Inderøy kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
10865/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 318 bnr 171 - Svar på søknad om forlengelse av tidligere fattet vedtak Innherred Renovasjon
10866/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning fra Mosvik teaterlag Mosvik teaterlag
10856/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 22 kv kabel over deres eiendom gnr 183 bnr 060 i Inderøy kommune - id 20654 NTE Nett AS
10612/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Ang Nyborgvegen 9 Inderøy Boligpartner
10860/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Slamrapport, juni 2019 Innherred Renovasjon
10834/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Tømte-Kvamshaugan, gang- og sykkelveg - Inderøy kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
10649/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Gnr 005 bnr 053 - FuglesangDahl Bolig AS - Bolig - Saksmovegen 16 - midlertidig brukstillatelse BYGGKONTROLLEN AS
10859/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5701728, Inderøy, Rostadvegen 365, Gnr. 028 / Bnr. 002
10858/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gravemelding Melita Tot
10642/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Generell søknad som assistent, tilkallingsvikar i omsorgssektoren Kenneth Carlson
10867/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
10787/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Fornyelse ledsagerbevis - ***** ***** *****
10862/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Fornyelse ledsagerbevis ***** ***** *****
10863/2019 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Fornyelse ledsagerbevis - ***** *****
10616/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Småland velforening - svar på søknad om kulturmidler Line Våset
10841/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10633/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Gnr 317 bnr 001 Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Nakstad i Mosvik Geir Kilen
10758/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avløserutgifter *****
10756/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Fødselsattest *****
10759/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avløserutgifter *****
10748/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Byggesøknad møte Aasgård, Tomas
10839/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bilder av eksisterende verkstedbygg Anton Jenssen
10838/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Situasjonskart utvidelse av eksisterende verksted Anton Jenssen
10599/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev Avtale med Evry - oppsett 7 nye firma EVRY
10851/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 318 bnr 062 - Omsorgsboliger i Mosvik - søknad om igangsettingstillatelse - Strandhaugvegen 31 Letnes Arkitekter
10855/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev 1901-Mosvik omsorgsboliger. Ramme- og IG søknad Letnes Arkitekter
10857/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 004 bnr 034 - Nytt nabovarsel Karin og Willy Nordbakk
10864/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 347 bnr 013 - Svar på søknad om fritak for renovasjon på hytte Innherred Renovasjon
10869/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gnr 085 bnr 116 - Melding om montering av vannmåler - Skjemstadstubben 6 Xpert rør AS
10804/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gnr 005 bnr 053 - Melding om montering av Vanmåler - Saksmovegen 16 Per Einar - Rørmann AS
10810/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Drikkevannsprøver. Når innleverer kommunen prøver - eventuell samkjøring Per Ola Hovd
10814/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Økning i positive malaria-tilfeller blant personer fra Uganda - diagnostiske utfordringer krever særlig oppmerksomhet Helsedirektoratet
10789/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 344/1 i Inderøy (5053) Landbruksdirektoratet
10572/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Inderøy og Verran Fjellstyre Søknad om tilskudd av fiskefondet til innkjøp av båter til bruk i Sandseter statsallmenning. Inderøy og Verran Fjellstyre v/Hans Tettli
10588/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Kopi av protokoll Heidi og Knut Helge Wennes m.fl.
10479/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 100% stilling *****
10460/2019 20190711 11.07.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll - vedtatt
10453/2019 20190711 11.07.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll tilsetting vikariat 2 år
10464/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling *****
10792/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10831/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
10832/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.00