eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18745/2017 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om overføring av ferie til 2018
2641/2017 20190320 20.03.2019 Utgående brev Div. sluttutbetaling tilskudd - Gulburet - Arve Østbø Innovasjon Norge
4975/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilbud om leie av tomt til oppvekstsenter Ståle Breistein Jørstad
4973/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kjesbu Ragnhild - søknad om næringsstøtte til utvikling av melkeproduksjon på Gran Ragnhild Kjesbu
4970/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Rostad skole AS - Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - unntak fra minimumskravet til elevtall Utdanningsdirektoratet
4968/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Veiledende satser for eget skogkulturarbeid 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
4950/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte til "Voksne for barn" Voksne for Barn
4947/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
4945/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Beregningsmodell og oversikt over Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Private barnehager i Inderøy
4941/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Høring – forslag til nye læreplaner for grunnskolen samt hovedfagene i videregående opplæring Utdanningsdirektoratet
4940/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
4929/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4928/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
4942/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Reguleringsplanforslag Øyna Trønderplan
4532/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 12 Asle Håvard Sliper m.fl.
4530/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 11 Ingrid Brattaker m.fl.
4529/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 10 Ole Gerhard Troset m.fl.
4528/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 9 Jon Ove Almaas m.fl.
4523/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 8 Signe Hansine Stensvik og Jon Olav Haug m.fl.
4515/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 7 Bjørn Kr. Sundseth m.fl.
4493/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 6 Gunnar Melting m.fl.
4492/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Erklæring om sletting av festenr
4486/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Gnr 356 bnr 025 - Karlsen Eivind - nytt bolighus - Framverranvegen 1975 - rammetillatelse og IG1 - godkjennes Eivind Karlsen
4470/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 3 Rita Dahl Staberg og Trond Staberg m.fl.
4473/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 5 Helge Aadal m.fl.
4471/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 4 Helge Aadal m.fl.
4469/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 2 Anton Jenssen m.fl.
4467/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Georeferering av Fv. 192 Åsbygdvegen - kart 1 Anton Jenssen
4830/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Melding: Eiendom utgår
4829/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging 352-1-3 Matrikkelbrev før eiendom utgår
4444/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Berørte parter som tilskrives
4441/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Økning av grunnlag på avløpsgebyr basert på areal for gnr 335 bnr 001 Ole Robert Brødreskift
4438/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4437/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
4435/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Økning av grunnlag på avløpsgebyr basert på areal for gnr 334 bnr 008 Nina Kristin Wang Løkken
4831/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Gnr 352 bnr 001 fnr 003 - sletting av feste - eiendom utgår Kartverket Tinglysing
4462/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 12
4461/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 11
4460/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 10
4459/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 9
4458/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 7
4452/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 3
4451/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 1
4426/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Økning av grunnlag på avløpsgebyr basert på areal for gnr 334 bnr 001 Tomas Grande
4425/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om stilling *****
4455/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 5
4454/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 4
4453/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging Kart 2
4440/2019 20190320 20.03.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
4434/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Gnr 355 bnr 001 fnr 002 - Småli Jo - tilbygg hytte - Fjellvatna 1 - godkjennes Jo Småli
Versjon:5.2.00