eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6843/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Lensmyra Næringspark og videre framdrift
7678/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** - foreldrepenger *****
7630/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
8014/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven Helse- og omsorgsdepartementet
7741/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar fra Arne Kvaal - Fiber Framverran Jonny Melting
8034/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kart Bredbånd Trongsundet NTE
8036/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Kalkyle og trasekart fremverran Trøndelag fylkeskommune
390/2015 20190516 16.05.2019 Utgående brev Søknad om oppføring av nytt fjøs på Ytter-Berg, Kvistadvegen 71 gnr 7 bnr 2 - Kulturminnefaglig uttalelse Johannes Neergård
8052/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forslag på medlemmer og varamedlemmer til Trøndelag Eldreråd i perioden oktober 2019 - oktober 2023 Trøndelag fylkeskommune
12872/2015 20190516 16.05.2019 Utgående brev Johansen Stig Tore - 85/112 - Vesterlivegen 50 - Hytte - godkjennes Bernhard Olsen AS
6485/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Rødbrygga - Søknad om skjenkebevilling
8017/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Møteprotokoll Inderøy kontrollutval 08.05 Konsek
11723/2016 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak om tvangsmulkt
11616/2016 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Drøftingsmøte - avvikende arbeidstidsordning - AML § 10 - 12 (4) Jon Olav Heggli
7667/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** tilskudd (Husbankmidler) IKA Trøndelag
8030/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 172 bnr 174 - Retur av tinglyst dokument - Erklæring Kartverket
8032/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 197 bnr 139 - Retur av tinglyst dokument - Erklæring Kartverket
7686/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 105 bnr 001 Søknad om godkjenning av planer for Nydyrking - Høring Trøndelag Fylkeskommune v/seksjon for kulturminner
8016/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Protokoll fra kontrollutvalget - uttalese til regnskap 2018 Konsek
7664/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte nr 2 med NTE - Bredbånd etappe 4 - Grønnesby - Hellhaugan, Verdalsgrenda - Bartnes og Hylla - Sund
8035/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Forespørsel om tilgang til rør Nessetvegen 503 i Inderøy kommune - NTE Marked BB NTE
8029/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 172 bnr 147 - Retur av tinglyst dokument - Erklæring Kartverket
8054/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd. Stig Ove Vist
7991/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev 2018/2156-4, byggesak Rødbrygga Åge Sivertsen
7992/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Referat av Møte/ forhåndskonferanse Åge Sivertsen
7699/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev VS: Gnr 135 bnr 089 - Rødbrygga Inderøy AS - forslag løsning skjermvegg Rødbrygga Inderøy AS m.fl.
8021/2019 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5675826, Inderøy, Hellhaugan 401, Gnr.192 / Bnr.4
8025/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til detaljplan for Øyna - Inderøy kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
8062/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Høring av detaljplan for Øyna - Plan-ID 2018008 - Inderøy kommune Trøndelag fylkeskommune
8018/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss 2019/2020 *****
8028/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om serverings- og skjenkebevilling Kjerringa med Straumen AS Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor
7083/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling TV-aksjonen Care 2019 - opprettelse av kommunekomitè og bidrag
6657/2019 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Utkast til Forskrift til skolekretsgrenser for Inderøy kommune
8003/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****
7609/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev konsesjon på kjøp av tilleggsareal - Gnr 106 bnr 001 Per Magnus Værdal
7687/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 352 bnr 003 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring Trøndelag Fylkeskommune v/seksjon for kulturminner
7679/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 308 bnr 001 Søknad om godkjenning for nydyrking på Langaunet nedre i Mosvik - Høring Trøndelag Fylkeskommune v/seksjon for kulturminner
7677/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 001 bnr 044 - Slapgaard Oddbjørg Vatn - Støttemur - Nergata 19 - godkjennes Oddbjørg Vatn Slapgaard
7694/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr 83 bnr 001 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Høring Trøndelag Fylkeskommune v/seksjon for kulturminner
7646/2019 20190516 16.05.2019 Utgående brev Pålegg om montering av vannmåler for gnr 037 bnr 066 Vangshylla Småbåtforening
8027/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om ny tilvirkning og salgsbevilling Bjørka Gård Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor
8020/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Invitasjon til Brannvernuka 2019 (påmeldingsfrist 20. juni) Norsk Brannvernforening
8043/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 091 bnr 002 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Arne Reitan
8044/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 091 bnr 002 - Søknad om dispensasjon - fradeling av tunet på Hestveit Gunnar Sem
8046/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gnr 194 bnr 113 - Søknad om tiltak - Utvidelse av veranda - Haugavegen 10 Odd Kåre Myren
8055/2019 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tiltak i beiteområder - bruk av tilskuddsmidler til NoFence Fylkesmannen i Trøndelag
7676/2019 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vedr. Stornesøra friluftslivsområde – søknad om forlengelse av festekontrakt for naust
7897/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Invitasjon til BU- og miljøsamling 5.-6.juni på Levanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
7993/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Gnr 343 bnr 007 Solem Åse Granlund - Søknad om justering av grunneiendom, Vennesv. 156 Åse Granlund Solem
7998/2019 20190515 15.05.2019 Inngående brev Underskrevet avtale med AtB om tillatelse til å vedlikeholde holdeplasser ved kommunal veg AtB AS
Versjon:5.2.00