eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7058/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev ***** ***** *****
7293/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
7036/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
9532/2019 20200526 26.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
7282/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Oppsigelse av SFO plass - ***** ***** *****
7042/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
9354/2014 20200526 26.05.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
7304/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oversendelse av rapporter etter branntilsyn 19.05.20 Brannvesenet Midt IKS
7257/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Inderøytur 2020 - vill parkering Ingeborg Gran
7309/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar - Inderøytur 2020 - vill parkering Kråkåsen Ingeborg Gran
7275/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Inderøy kommune Justis- og beredskapsdepartementet
7055/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 141 bnr 021 m.flere
7056/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev 141/21 m.flere Ivar-Arnljot Pedersen
7285/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** *****
7294/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - ***** *****
7297/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - ***** ***** *****
7296/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - ***** *****
7278/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - ***** ***** *****
7291/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****
7367/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften Helse- og omsorgsdepartementet
7302/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Fordeling driftstilskudd til skogsveger 2020, forslag Levanger kommune
7283/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** *****
4259/2020 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Svar vedr stilling
7014/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7046/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7048/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7025/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7027/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7029/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7031/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7026/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7028/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7030/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7032/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7013/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7015/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7007/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7016/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7003/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7006/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7010/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7011/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7012/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om stilling *****
7372/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Gnr 318 bnr 001 -Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL (132993) Landbruksdirektoratet
4697/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Vedrørende klage på kommunens vedtak om regionalt miljøtilskudd til Johannes Neergård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
7237/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Klage på regionalt miljøtilskudd i Trøndelag 2019 tas til følge FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
7044/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Ang. tilbygg bolighus Karoline Myrvold Møller
6214/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Bekreftelse Ellen Ingun Norum
7318/2020 20200526 26.05.2020 Inngående brev Nye Tog - Plattformtiltak Trøndelag - Søknad om tillatelse til tiltak, Rammetillatelse Røra stasjon Norconsult AS
6908/2020 20200526 26.05.2020 Utgående brev Gnr 318 bnr 227 - Jenssen Ann Kristin Damås - Deling justering av grunneiendom - Nervikvegen - godkjennes Ann Kristin Damås Jenssen
Versjon:5.2.00