eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 04 25 20130425 25.04.2013 18:00 Verrastranda Samfunnshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252013 PS 25/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv - grunnet flytting
0 PS282013 PS 28/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av utmarkseiendommen Fergeli, gnr. 25, bnr. 2 i Verran kommune
0 PS242013 PS 24/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nytt medlem/varamedlem etter at Kristian Lunde Jenssen ble leder i kontrollutvalget
0 PS272013 PS 27/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verrabotn Pumpelag - Fritak for eiendomsskatt på gnr/bnr 60/23.
0 PS222013 PS 22/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding 2012 - Rådet for funksjonshemmede
0 PS332013 PS 33/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll REHABILITERING AV VERRAPARKEN - GODKJENNING AV KOSTNADSRAMME OG FINANSIERING
0 PS302013 PS 30/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstratei for Jekta AS
0 PS312013 PS 31/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstrategi for interkommunale selskaper
0 PS212013 PS 21/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding Eldres Råd 2012
0 PS232013 PS 23/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av varamannslista til Formannskapet og Kommunestyret
0 PS322013 PS 32/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstrategi for Verrut
0 PS192013 PS 19/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om kretsgrenser - endring av skolekretsene Verrastranda og Follafoss
0 PS202013 PS 20/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ÅRSRAPPORT VERRAN KIRKELIGE RÅD
0 PS262013 PS 26/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv - Arne Overrein
0 PS292013 PS 29/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, april 2013
0 PS342013 PS 34/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag på organisering av omstillingsarbeidet i Verran kommune
0 PS352013 PS 35/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fiber fase II fra Malm sentrum via FV202/ FV 203 til Follafoss
0 PS182013 PS 18/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS62013 RS 6/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling repersentantskapsmøte 29.04.13 kl 12.00
0 RS72013 RS 7/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll Folkevalgt nemnd DMS 15.mars 2012
0 RS92013 RS 9/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapportering på kompetanse og planverk
0 RS82013 RS 8/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013
0 RS52013 RS 5/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkesmannens oppsummering og konklusjon
Versjon:5.2.00