eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 05 30 20130530 30.05.2013 18:00 Follafoss samfunnshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS442013 PS 44/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Drift av vaskeritjenesten
0 PS482013 PS 48/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsregnskap for 2012
0 PS472013 PS 47/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UTBYGGING AV HEIS - UNIVERSELL UTFORMING AV KULTUR OG NÆRINGSDEL VED VERRAPARKEN
0 PS452013 PS 45/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Informasjonssikkerhetshåndbok
0 PS462013 PS 46/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk rapportering mai 2013
0 PS492013 PS 49/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for Verran kommune- 2012
0 PS382013 PS 38/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering på kompetanse og planverk
0 PS392013 PS 39/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kompetanseplan for barnehagene i Verran
0 PS402013 PS 40/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om delegasjon- vegtrafikklovens § 37- hjemmel for fjerning og oppbevaring av hensatte kjøretøyer
0 PS432013 PS 43/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av rutiner for Verran kommunes finansforvaltning
0 PS372013 PS 37/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Justering av varamannslista til Formannskapet og Kommunestyret - Verran Venstre
0 PS422013 PS 42/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets innstilling vedr. Skatteoppkreverens årsrapport 2012 for skatteregnskapet og skatteetatens kontrollrapport vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Verran Kommune
0 PS362013 PS 36/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS412013 PS 41/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alkoholpolitisk handlingsplan 2013 - 2016
0 RS112013 RS 11/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 - 2016
0 RS122013 RS 12/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalgets behandling av gjennomgang av møteprotokoller 2. halvår 2012
0 RS142013 RS 14/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut PROSJEKTERING ALTERNATIV BARNEHAGEUTBYGGING I MALM
0 RS132013 RS 13/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etiske regler for ansatte i Verran kommune
0 RS102013 RS 10/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra representantskapsmøte 29.04.13
Versjon:5.2.00