eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 27 20130627 27.06.2013 18:00 Verrabotn samfunnshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552013 PS 55/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll DelTa - tverrfaglig samarbeid om rusforebygging og tidig innsats
0 PS582013 PS 58/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kjøp av gnr. 7, bnr. 61 i Verran kommune - selger Ing. K. Thidemann AS
0 PS512013 PS 51/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2. halvår 2013
0 PS562013 PS 56/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal overtakelse av Vada vassverk- prinsipielle avklaringer
0 PS522013 PS 52/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Entreprenørskap i Verranskolen
0 PS532013 PS 53/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Spesialpedagogiske retningslinjer
0 PS572013 PS 57/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2013
0 PS542013 PS 54/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtektene for Strandveien barnehage
0 PS502013 PS 50/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS162013 RS 16/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vern av Dåapma i Nord- og Sør-Trøndelag - Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning
0 RS172013 RS 17/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll fra møte i Folkevalgt nemnd 24. mai 2013
0 RS152013 RS 15/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - Ny vannledning Verrastranda i forbindelse med legging av høyspentkabel
0 RS182013 RS 18/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport 2012
Versjon:5.2.00