eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 24 20131024 24.10.2013 18:00 Verrastranda Samfunnshus Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662013 PS 66/2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS732013 PS 73/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, 2. tertial 2013.
0 PS672013 PS 67/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om skoleplass i Rissa samt skoleskyss
0 PS722013 PS 72/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll STATUS PROSJEKT TERASSE HELSETUNET - OMPRIORITERING AV INVESTERINGSRAMME
0 PS702013 PS 70/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GJENNOMGANG AV INVESTERING MALM SKOLE
0 PS692013 PS 69/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investeringer brann/ambulansestasjon 2013
0 PS682013 PS 68/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett for 2013
0 PS712013 PS 71/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk rapportering oktober 2013
0 PS742013 PS 74/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ressurskrevende tjenester- Fase 2
0 PS762013 PS 76/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv - Andre N. Skjelstad
0 PS752013 PS 75/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse fra Verran kommune - Politianalysen.
0 RS242013 RS 24/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 19.09.13
0 RS222013 RS 22/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innkalling til representantskapsmøte 25.oktober kl 14 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS
0 RS232013 RS 23/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll fra styremøte Inn-Trøndelag Brannvesen IKS den 07.10.13
Versjon:5.2.00