eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 19 20131219 19.12.2013 10:00 Verraparken Flage Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS852013 PS 85/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding for Verranskolen 2013
0 PS842013 PS 84/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av barnehage i Malm
0 PS912013 PS 91/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtekter for Verran kommune
0 PS922013 PS 92/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2014
0 PS932013 PS 93/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp i 2014
0 PS942013 PS 94/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift og gebyrregulativ for renovasjon 2014.
0 PS952013 PS 95/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2014.
0 PS962013 PS 96/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehager 2014
0 PS972013 PS 97/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Feie- og tilsynsgebyr for 2014
0 PS862013 PS 86/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlemmer/varamedlemmer etter Andre N. Skjelstads fritak fra politiske verv.
0 PS872013 PS 87/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger 2014
0 PS892013 PS 89/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for 2014
0 PS902013 PS 90/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til endring av statutter for tildeling av Verran kommune sin kulturpris
0 PS882013 PS 88/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videreutlån i 2014
0 PS1002013 PS 100/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ plan- og byggesak 2014
0 PS1012013 PS 101/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2014 - utlegging til offentlig ettersyn
0 PS1032013 PS 103/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tiltak for å hindre regnskapsunderskudd i 2013.
0 PS982013 PS 98/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2014
0 PS992013 PS 99/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Leiepriser kulturdelen Verraparken
0 PS1022013 PS 102/2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til økonomiplan 2014 - 2017 og driftsbudsjett 2014
Versjon:5.2.00