eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 03 27 20140327 27.03.2014 18:00 Verraparken Flage Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172014 PS 17/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll OVERDRAGELSE AV MALM STADION TIL MALM I.L
0 PS22014 PS 2/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Korrigering møteplan for 2014
0 PS112014 PS 11/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplan 2013-2019- Endelig vedtak
0 PS72014 PS 7/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding Rådet for funksjonshemmede 2013
0 PS32014 PS 3/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økning av festeavgift på kirkegårdene i Verran fra 2014
0 PS42014 PS 4/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om endring i alkoholloven - åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk mv.
0 PS52014 PS 5/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2013
0 PS62014 PS 6/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for Eldres Råd - 2013
0 PS162014 PS 16/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Inn Trøndelag Helsehus
0 PS102014 PS 10/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av medlem og leder i Komite Helse og Omsorg
0 PS92014 PS 9/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2013
0 PS82014 PS 8/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
0 PS122014 PS 12/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport om Verran kommunes finansforvaltning i 2013.
0 PS132014 PS 13/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flyktningplan 2014 - 2017
0 PS152014 PS 15/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Temaplan for idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg 2013-2017
0 PS142014 PS 14/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forsøksordning motorferdsel - kommunal forskrift
0 RS12014 RS 1/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Låneopptak til investeringer i 2014
0 RS22014 RS 2/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll fra Folkevalgt nemnd 6. desember 2013
0 RS32014 RS 3/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport for 2013 - NOKAS AS
0 RS42014 RS 4/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om serveringsbevilling - Tinas kantine
0 RS52014 RS 5/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport - Oppreisningsordningen
Versjon:5.2.00