eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 12 18 20141218 18.12.2014 10:00 Verraparken Lissaln Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662014 PS 66/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for 2015
0 PS632014 PS 63/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes arbeid med minoritetsspråklige barn. Overordna plan
0 PS672014 PS 67/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videreutlån i 2015
0 PS762014 PS 76/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2015
0 PS782014 PS 78/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018
0 PS622014 PS 62/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsendring for del av området ved Malm skole plan ID 2003002 2. gangsbehandling
0 PS682014 PS 68/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehage 2015
0 PS642014 PS 64/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetssystem Opplæringsloven - Kvalitetsmelding for Verranskolen 2014
0 PS692014 PS 69/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp i 2015
0 PS702014 PS 70/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KOMMUNALE BOLIGER - INNFØRING AV DEPOSITUM
0 PS712014 PS 71/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for renovasjon i 2015
0 PS772014 PS 77/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2015
0 PS722014 PS 72/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2015
0 PS652014 PS 65/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Forslag til endring i statsborgerloven - Krav om at søkere mellom 18 og 67 år skal beherske et minimum av norsk muntlig og bestå en test i samfunnskunnskap
0 PS732014 PS 73/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i SFO
0 PS742014 PS 74/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerbetaling kulturskolen 2015
0 PS752014 PS 75/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for matrikkelloven 2015
Versjon:5.2.00