eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 29 20150429 29.04.2015 10:00 Verran Servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312015 PS 31/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Born Designmøbler AS om støtte fra Verran kommunale næringsfond til å delta i Kundetilpasset produksjon og logistikk Fase 1
0 PS332015 PS 33/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Erlend Modell og Marius Weie om støtte fra Kommunalt Næringsfond i Verran til å utføre forprosjektering og markedsundersøkelse
0 PS382015 PS 38/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan avfall 2014-2019 Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner - utgave for Verran.
0 PS392015 PS 39/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN ID:2009002 OMRÅDE SKOLE - KIRKE ALT. 2.
0 PS342015 PS 34/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps
0 PS352015 PS 35/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak om avslag for utgraving i sjøen i strandsonen og oppføring av brygge/platting på land for ilandstigning med fritidsbåt.
0 PS402015 PS 40/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord- Trøndelag, kommunevise resultater.
0 PS302015 PS 30/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Verran Næringsforum (VNF) om tilskudd fra Verran kommunale næringsfond til restrukturering og videreutvikling av VNF
0 PS322015 PS 32/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Bergmannsparken AS om støtte til utviklingsprosjekt i gruveområdet kr. 200 000
0 PS362015 PS 36/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av klage på vedtak om tilskudd til private barnehager 2015
0 PS372015 PS 37/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bistand til Verran kirkelige råd
Versjon:5.2.00