eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 01 20151201 01.12.2015 10:00 Verran Servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1112015 PS 111/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2016
0 PS1172015 PS 117/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehage 2016
0 PS1142015 PS 114/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016
0 PS1102015 PS 110/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal forskrift for slamtømming gjeldene fra 01.01.2016
0 PS1152015 PS 115/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for renovasjon 2016
0 PS1122015 PS 112/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for feiing og tilsyn 2016
0 PS1212015 PS 121/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2016 og Økonomiplan for perioden 2016 - 2019
0 PS1132015 PS 113/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2016
0 PS1232015 PS 123/2015 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Kulturprisen 2015
0 PS1182015 PS 118/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling SFO
0 PS1092015 PS 109/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornying av avtale med Fosen renovasjon IKS om slamordningen
0 PS1162015 PS 116/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
0 PS1202015 PS 120/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2016
0 PS1192015 PS 119/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerbetaling kulturskolen 2016
0 PS1222015 PS 122/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak til investeringer i 2016
Versjon:5.2.00