eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 17 20151217 17.12.2015 10:00 Verraparken Lissaln Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS682015 PS 68/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding oppvekst 2015
0 PS722015 PS 72/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehage 2016
0 PS782015 PS 78/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016
0 PS762015 PS 76/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal forskrift for slamtømming gjeldene fra 01.01.2016
0 PS772015 PS 77/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2016
0 PS792015 PS 79/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for renovasjon 2016
0 PS802015 PS 80/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for feiing og tilsyn 2016
0 PS812015 PS 81/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2016
0 PS732015 PS 73/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling SFO
0 PS852015 PS 85/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån fra Husbanken for videreutlån i 2016
0 PS672015 PS 67/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for 2016
0 PS712015 PS 71/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ANBEFALING OM VERRAN KOMMUNES VALG VEDR. KOMMUNESTRUKTUR
0 PS832015 PS 83/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019
0 PS822015 PS 82/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fornying av avtale med Fosen renovasjon IKS om slamordningen
0 PS752015 PS 75/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
0 PS842015 PS 84/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2016
0 PS692015 PS 69/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Flyktningeplan 2016 - 2019
0 PS702015 PS 70/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forprosjekt: Etablering av asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere
0 PS742015 PS 74/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerbetaling kulturskolen 2016
0 PS872015 PS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2016 og Økonomiplan for perioden 2016 - 2019
0 PS862015 PS 86/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak til investeringer i 2016
Versjon:5.2.00