eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 30 20160630 30.06.2016 14:00 Malm oppvekstsenter Amfiet Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382016 PS 38/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering av Verran kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2016
0 PS402016 PS 40/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsmelding for 2015
0 PS432016 PS 43/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolemåltid i Verranskolen
0 PS482016 PS 48/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grensejustering i Verrabotn
0 PS442016 PS 44/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INVESTERINGSBESLUTNING MALMLIA FASE 2 OG 3
0 PS472016 PS 47/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016
0 PS412016 PS 41/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Støtte til oppsetning av Eplene i Messehagen 2016.
0 PS422016 PS 42/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Verran kommune.
0 PS372016 PS 37/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport fra selskapskontroll i Jekta AS
0 PS492016 PS 49/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunesammenslåing og etablering av "Nye Steinkjer kommune" fra 1.1.2020
0 PS342016 PS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS392016 PS 39/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsregnskap 2015
0 PS462016 PS 46/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kapitalforhøyelse i Jekta AS
0 PS352016 PS 35/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling Malm Hotell for perioden 01.07.16 - 30.06.20
0 PS362016 PS 36/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
0 PS452016 PS 45/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett for 2016.
0 RS222016 RS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 17.06.16 - PSG
0 RS182016 RS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Kontaktutvalget for DMS Inn-Trøndelag 4. april
0 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift - årsrapport Inn-Trøndelag regionale fond 2015
0 RS192016 RS 19/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollutvalget: Sak 4/16 Skatteoppkreverfunksjonen 2015
0 RS202016 RS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015
0 RS212016 RS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune
0 RS172016 RS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse etter møte 09.05.2016 representantskapet i KomRev Trøndelag IKS
Versjon:5.2.00