eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 15 20161215 15.12.2016 10:00 Verraparken Lissaln Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS832016 PS 83/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS872016 PS 87/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark (nasjonal forskrift §§ 5 og 6)
0 PS862016 PS 86/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rehabilitering av bygninger og anlegg på Gruveplassen - godkjenning av investering
0 PS842016 PS 84/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll STRATEGIPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I INN TRØNDELAGS KOMMUNENE
0 PS902016 PS 90/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehage 2017
0 PS912016 PS 91/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling SFO
0 PS892016 PS 89/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politisk verv - Mary-Ann M. Vold
0 PS972016 PS 97/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp 2017
0 PS1002016 PS 100/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak til investeringer i 2017
0 PS982016 PS 98/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune
0 PS882016 PS 88/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for 2017
0 PS992016 PS 99/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes økonomiplan 2017 - 2019 og årsbudsjett for 2017
0 PS852016 PS 85/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om avfall for Snåsa, Verran og Steinkjerkommuner - godkjenning
0 PS1012016 PS 101/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bruk av disposisjonsfond i 2016
0 PS922016 PS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerbetaling kulturskolen 2017
0 PS962016 PS 96/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2017
0 PS932016 PS 93/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg 2017
0 PS942016 PS 94/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for renovasjon 2017
0 PS952016 PS 95/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2017
0 RS292016 RS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbakemelding ang. vedtak om innføring av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Verran kommune
0 RS272016 RS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bekymring for framdrift av stortingsbehandling av bompengeproposisjon for fv. 17/ fv. 720 Dyrstad -Sprova - Malm - Anmodning om møte
0 RS282016 RS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Diskusjonsnotat - styringsdokument for Inn-Trøndelagsregionen
Versjon:5.2.00