eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 08 09 20160809 09.08.2016 09:00 Verran Servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS952016 PS 95/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til prosjektering av utvidelse driftsbygning - Geir Thunsør
0 PS942016 PS 94/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag på søknad om fritak for kommunale avgifter - gnr/bnr 9/69
0 PS922016 PS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om barnevernstjenesten
0 PS932016 PS 93/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vinterskyss skolebarn
0 RS1152016 RS 115/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 64/1 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 for fradeling av grunneiendommen som selvstendig boligeiendom
0 RS1112016 RS 111/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 7/2 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for riving av eksisterende uthus og oppføring av nytt redskapshus på samme sted
0 RS1172016 RS 117/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning - kortsiktige låneopptak - høring
0 RS1102016 RS 110/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 1/18 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m for fradeling av festegrunn for eksisterende naust
0 RS1162016 RS 116/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 77/44 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 for oppføring av ny produksjonshall ved Salmar Settefisk AS
0 RS1132016 RS 113/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 9/208 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3 jf. § 20-1 for oppføring av ny enebolig med loft
0 RS1142016 RS 114/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 21/1/2 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m for fradeling av festetomt til selvstendig fritidseiendom
0 RS1122016 RS 112/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 7/64 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 for riving av brannskadet bolig.
Versjon:5.2.00