eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 11 29 20161129 29.11.2016 09:00 Verran servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1562016 PS 156/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes økonomiplan 2017 - 2019 og årsbudsjett for 2017
0 PS1452016 PS 145/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politisk verv - Mary-Ann M. Vold
0 PS1512016 PS 151/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for vann og avløp 2017
0 PS1532016 PS 153/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017
0 PS1582016 PS 158/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Låneopptak til investeringer i 2017
0 PS1462016 PS 146/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om avfall for Snåsa, Verran og Steinkjerkommuner - godkjenning
0 PS1552016 PS 155/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandlingsgebyr for byggesaker, opprettelse av grunneiendom og behandling av reguleringsplaner 2017 Verran kommune
0 PS1492016 PS 149/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brukerbetaling kulturskolen 2017
0 PS1502016 PS 150/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for slamtømming 2017
0 PS1522016 PS 152/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg 2017
0 PS1542016 PS 154/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gebyrregulativ for renovasjon 2017
0 PS1572016 PS 157/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskattevedtak for 2017
0 PS1442016 PS 144/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll STRATEGIPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I INN TRØNDELAGS KOMMUNENE
0 PS1472016 PS 147/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling i barnehage 2017
0 PS1482016 PS 148/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Foreldrebetaling SFO
0 RS1292016 RS 129/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avklaring vedr. Oppvekstprogrammets framtid
Versjon:5.2.00