eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 30 20170330 30.03.2017 18:00 Malm oppvekstsenter Amfiet Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
0 PS112017 PS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS122017 PS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for AMU 2016
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SAMARBEID OM FELLES KOMMUNEADVOKAT I INN-TRØNDELAG
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Barnevernvakt
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SLUTTRAPPORT FRA VERRAN I SAMSPILL
0 PS132017 PS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serveringsbevilling - Malm Fellini AS
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nytt varamedlem til Verran Forliksråd
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SLUTTBEHANDLING AV STYRINGSDOKUMENT FOR INN-TRØNDELAGS SAMARBEIDET
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økt behov for ressurser til særskilt tilrettelagt opplæringstiltak jfr. Barnehageloven § 19 d.
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til å delta i prosjektet "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet" i kommuner med vedtak om sammenslåing
0 PS222017 PS 22/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale om fratredelse og videre ansettelse og arbeidsoppgaver - Jacob Br. Almlid
0 PS232017 PS 23/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ansettelsessak: Felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner, prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmannen i nye Steinkjer kommune
0 RS12017 RS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avslag på søknad om konsesjon for eiendommen 58/7 i Verran kommune er ikke tatt til følge
0 RS22017 RS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunebrevet 2017 - nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene
Versjon:5.2.00