eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 29 20170629 29.06.2017 18:00 Malm oppvekstsenter Amfiet Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll VALG AV NYE ADMINISTRATIVE REPRESENTANTER I FELLESUTVALGET FOR KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM STEINKJER OG VERRAN KOMMUNE
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Snertvika hyttefelt og flytebrygge planID 2014001, 2. gangs behandling, Stadfesting av plan
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Digital sammenslåing- Steinkjer og Verran kommuner
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for Strandvegen boligområde, PlanID 2016001 2. gangs behandling, Stadfesting
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reguleringsplan for FV 193 HP 01 Sørvågen
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av alkohol på valgdager
0 PS502017 PS 50/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsregnskap for 2016
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Steinkjer og Verran kommuner om drift av barneverntjenesten
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll STRATEGISK NÆRINGSPLAN
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll FORSLAG TIL AVTALE (FORLIK) MELLOM VERRAN KOMMUNE OG TROND OG KJELL NORUM ANG. UTBYGGING AV NY VANNFORSYNING TIL VADA
0 PS482017 PS 48/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Undersøkelse- Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta AS
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord- Trøndelag
0 PS512017 PS 51/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett - juni 2017
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av stønad- Jobbsjansen- Tilskudd til forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av nytt revisjonsselskap - sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt Norge IKS
0 PS492017 PS 49/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsmelding for 2016
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjon 2017 - valg av komiteer
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2016
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift for tildeling av langtidsopphold sykeheim i Verran
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 RS92017 RS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i representantskapet Brannvesenet Midt IKS 26. april 2017
0 RS102017 RS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 17/04588-2 - Søknad på tilskudd til utbedring av en delstrekning av fv. 17 i Nord-Trøndelag.
0 RS112017 RS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat styremøte 12.06.17 - Brannvesenet Midt IKS
0 RS62017 RS 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsrapport for 2016 - Verran menighetsråd
0 RS72017 RS 7/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2017 oppdatert
0 RS52017 RS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagnsnr: KMD-2017-4. Tildelingsbrev regionalt/kommunalt fond 2017
0 RS82017 RS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Inn-Trøndelagsregionen 2016 og særutskrift av sak behandlet i ASG og PSG
Versjon:5.2.00