eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 08 20170608 08.06.2017 09:00 Verran servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS662017 PS 66/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord- Trøndelag
0 PS622017 PS 62/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport om innvilgede saker fra kommunalt næringsfond i Verran (2015-hittil 2017)
0 PS722017 PS 72/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Digital sammenslåing- Steinkjer og Verran kommuner
0 PS682017 PS 68/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt på vannkraftanlegg - uttalelse om kapitaliseringsrenten
0 PS712017 PS 71/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsregnskap for 2016
0 PS672017 PS 67/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av nytt revisjonsselskap - sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt Norge IKS
0 PS702017 PS 70/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsmelding for 2016
0 PS652017 PS 65/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisasjonsutviklingsprosjekt for Bergmannsparken - søknad om støtte fra kommunalt næringsfond til planlegging av ny driftsfase
0 PS642017 PS 64/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til forprosjekt generasjonsskifte - Birgit Johanne Tverås
0 PS692017 PS 69/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen 2016
0 PS632017 PS 63/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om støtte til nydyrking av eng - Morten Forsell
0 RS1162017 RS 116/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 7/380 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 for riving av barnehagebygg i Strandvegen
0 RS1182017 RS 118/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte mellom Verran kommune og Jekta AS 16.09.16
0 RS1192017 RS 119/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra eiermøte i Jekta AS 29.03.17
0 RS1172017 RS 117/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 17/04588-2 - Søknad på tilskudd til utbedring av en delstrekning av fv. 17 i Nord-Trøndelag.
Versjon:5.2.00