eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 19 20180619 19.06.2018 09:00 Verran Servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av Inn-Trøndelag Vekst AS
0 PS602018 PS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsmelding for 2017
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak politiske verv - Torgeir Skevik
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsoverdragelse Verran voksenopplæring
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsoverdragelse Flyktningetjenesten
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UTREDNING OG VURDERING AV POTENSIALET KNYTTET TIL TERMISK ENERGI FRA ØSTGRUVA
0 PS572018 PS 57/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppgradering av ballbinge ved Folla skole
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen - driftstiltak
0 PS592018 PS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Inn-Trøndelag - Kostnadsfordeling
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av næringsarbeidet i Bergmannsparken
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om kommuneavtale - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord- Trøndelag(SMISO)
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding AMU 2017
0 PS632018 PS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomidokument 2019
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ETABLERING AV INDUSTRIOMRÅDE (NÆRINGSAREAL) I TILKNYTNING TIL BERGMANNSPARKEN
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dispensasjon motorferdsel § 6 - transport av minigraver Storferga-Fergskaret. Søker: Harald Elden
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad til kommunalt næringsfond fra - Reiselivssatsing med overnatting i samarbeid med Malm Hotel
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad til kommunalt næringsfond - produktutvikling og utvikling og utprøving av nye kundekonsepter i 7th Heaven
0 PS612018 PS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes regnskap for 2017
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen 2018 - valg av komiteer
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Brudd på lov om omsetning av alkoholholdig drikk - Malm Hotell
0 PS622018 PS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk rapportering mai 2018 med budsjettjustering
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bevilgning fra fond til vilt/fisk/friluftslivsformål til Komite NNB
Versjon:5.2.00