eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 28 20180628 28.06.2018 18:00 Malm oppvekstsenter Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42018 FO 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon - reserverte kontrakter
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes årsmelding for 2017
0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomidokument 2019
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ETABLERING AV INDUSTRIOMRÅDE (NÆRINGSAREAL) I TILKNYTNING TIL BERGMANNSPARKEN
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Verran kommunes regnskap for 2017
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding AMU 2017
0 PS412018 PS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsoverdragelse og samarbeidsavtale PPT Verran og Steinkjer
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen 2018 - valg av komiteer
0 PS332018 PS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomisk rapportering mai 2018 med budsjettjustering
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bevilgning fra fond til vilt/fisk/friluftslivsformål til Komite NNB
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om kommuneavtale- Senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord- Trøndelag(SMISO)
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak politiske verv - Torgeir Skevik
0 PS392018 PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsoverdragelse Verran voksenopplæring
0 PS402018 PS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Virksomhetsoverdragelse Flyktningetjenesten
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UTREDNING OG VURDERING AV POTENSIALET KNYTTET TIL TERMISK ENERGI FRA ØSTGRUVA
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppgradering av ballbinge ved Folla skole
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skatteoppkreverfunksjonen - driftstiltak
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samferdsel i Trøndelag - strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag - uttalelse fra Verran kommune
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Inn-Trøndelag - Kostnadsfordeling
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av næringsarbeidet i Bergmannsparken
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av Inn-Trøndelag Vekst AS
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapport fra regionalt næringsfond
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering til eierkommunene - uttreden fra Hemne kommune.
0 RS72018 RS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om uttreden av IKA Trøndelag pr. 31.12.19 Orkdal, Meldal, Snillfjord og Agdenes. Disse kommunene (del av Snillfjord) blir sammenslått til Orkland kommune 01.01.2020
Versjon:5.2.00