eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 30 20181030 30.10.2018 09:00 Verran Servicekontor Fosdalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862018 PS 86/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolefrokost i Verran
0 PS902018 PS 90/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gjennomføringsplan, - Statusrapportering verbaldel, budsjett 2018
0 PS912018 PS 91/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett for 2018
0 PS872018 PS 87/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitetsmelding skole og barnehage 2018
0 PS892018 PS 89/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av renovasjon for hytter og fritidseiendommer i Verran
0 PS922018 PS 92/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett for 2019
0 PS882018 PS 88/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NÆRBUTIKK VERRASTRANDA - OPPFØLGING AV VEDTAK I FORMANNSKAPET 12.7.2018
0 RS1722018 RS 172/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 5/63 - Ferdigattest for oppføring av terrasse og tilbygg tilbolighus
0 RS1742018 RS 174/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 9/63 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av tilbygg til bolighus
0 RS1802018 RS 180/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 81/1/68 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-4 for oppføring av tilbygg til Mefjellshytta
0 RS1652018 RS 165/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anne Marie Ressem - Gammelvegen 24, 7/190 - Tillatelse til oppføring av tak over altan
0 RS1752018 RS 175/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 12/1 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av tilbygg til bolighus, Vinterhage
0 RS1662018 RS 166/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lønnum Bygg AS - Boligområde, 7/380 (Strandveien boligområde) - Tillatelse til oppføring av rekkehus med 8 boenheter med tilhørende garasjeanlegg
0 RS1682018 RS 168/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut MM Karton Follacell - Industrivegen 11, 77/10 - Ferdigattest for tilbygg til lagerhall
0 RS1812018 RS 181/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om disp. motorferdsel § 5c - Knut Dypvik
0 RS1832018 RS 183/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om disp. motorferdsel § 5c - Ragnar Amundsen
0 RS1822018 RS 182/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk Trøndelag
0 RS1692018 RS 169/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kjell Helge Karlsen - Finesaunet, 58/2 -Tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet som tilleggsareal til landbrukseiendom. Kjøper: Morten Forsell
0 RS1852018 RS 185/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Verran kommune - Bratreitlia, 5/1/18 - Tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet, tilleggsareal til boligeiendom. Kjøper: Kolbjørn Almlid
0 RS1862018 RS 186/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Verran kommune - Bratreitlia, 5/1/18 - Tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet, tilleggsareal til boligeiendom. Kjøper: Jan Vidar Pedersen
0 RS1702018 RS 170/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 78/1/55 Avslag på søknad om endring av boligeiendom til fritidseiendom.
0 RS1772018 RS 177/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 73/4 - Ferdigattest for oppføring av fritidsbolig
0 RS1732018 RS 173/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 7/58 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 tilbygg/påbygg og fasadeendring
0 RS1782018 RS 178/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 78/1/25 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av tilbygg til enebolig.
0 RS1712018 RS 171/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 5/1 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av gapahuk
0 RS1672018 RS 167/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anne Berit og Bjørnar Størvold - Rørtjønna, 81/1/67 - Tillatelse til oppføring av anneks
0 RS1842018 RS 184/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Verran kommune - Olavegen, 5/59 - Tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet, tilleggsareal til boligeiendommen Olavegen 2A. Fester: Kolbjørn Almlid
0 RS1792018 RS 179/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 78/116 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av terrasse og takoverbygg av terrasse
0 RS1762018 RS 176/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut V 25/101 - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4 for oppføring av uthus på fritidseiendom
Versjon:5.2.00