eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3262/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Re: Grunneiertillatelse for kjøring med scooter fra Verran til Lysvann - Olav Bergersen Olav Bergersen   her
3256/2017 20170324 24.03.2017 Utgående brev Svar på søknad om barnehageplass - Follafoss barnehage Merete Vada   her
3270/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling Namsmannen i Steinkjer   her
3261/2017 20170324 24.03.2017 Utgående brev Sluttattest Aasa Landsem   her
3265/2017 20170324 24.03.2017 Utgående brev Attest Sandra Landsem   her
3274/2017 20170324 24.03.2017 Utgående brev ***** ***** ***** Rita Pettersen   her
3269/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 28/3/1 sletting i grunnbok Statens Kartverk Tinglysing   her
3268/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 68/4/1 sletting i grunnbok Statens Kartverk Tinglysing   her
3267/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 23/1/1 sletting i grunnbok Statens Kartverk Tinglysing   her
3266/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 7/2/36 sletting Statens Kartverk Tinglysing   her
3315/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om korttidsopphold i institusjon *****   her
3317/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** Verran kommune PPT   her
3306/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte *****   her
3313/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte *****   her
3314/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte *****   her
3263/2017 20170324 24.03.2017 Utgående brev SAKKYNDIG VURDERING FOR SKOLEÅRET 2017-2018. Jf. Opplæringsloven § 5-1, § 5-3 el. § 5-7. Verran kommune v/Karin Widegren   her
3305/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Vurdering/forhåndsuttalelse vedrørende bruksendring på eiendommen 7/310 NTE-bygget i Malm Den læstadianske forsamling i Malm   her
3272/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Epikrise *****   her
3273/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Handlingsplan mot fremmede skadelige artet i Nord-Trøndelag 2016 - 2019 - offentliggjort 8. mars 2017 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag   her
3319/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Høringsbrev - NOU 2017 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet   her
3318/2017 20170324 24.03.2017 Inngående brev Kopi av sakkyndig vurdering for skoleåret 2017/2018 *****   her
3213/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte *****   her
3248/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Kopi av sakkyndig vurdering for skoleåret 2017/2018 *****   her
3250/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Kopi av sakkyndig vurdering for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 *****   her
3232/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****   her
3246/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat 50% stilling som avdelingsleder - 01.04.17 - 30.04.17 Sissel Skevik   her
3205/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****   her
3197/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Tilskudd til drenering 2017. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag   her
3201/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Reviderte plandokumenter 22.03.17 - Planbeskrivelse Strandveien boligområde Sweco Norge AS   her
3135/2017 20170323 23.03.2017 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan Strandvegen boligområde, PlanID 2016001, ny 1. gangs behandling.   her
3218/2017 20170323 23.03.2017 Internt notat ***** ***** ***** Hilde Holmquist   her
3219/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Samtykkeerklæring *****   her
3198/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling Wenche Sprauten   her
3204/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Takker nei til ferievikariat Sandra Knutli Rydning   her
3249/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** Verran kommune PPT   her
3247/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering - ***** ***** Verran kommune PPT   her
3211/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Trygg Trafikks landsmøte 25.04.17 Trygg Trafikk   her
3229/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra pedagognorm Follafoss Barnehage SA   her
3251/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om langtidsopphold i institusjon *****   her
3209/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Klage på reduksjon støttekontaktvedtak-delvis medhold *****   her
3216/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om hjemmesykepleie *****   her
3220/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****   her
3240/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis er innvilget *****   her
3191/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Søknad om praktisk bistand innvilges *****   her
3214/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Oversender dokumenter tall for personer med psykisk utviklingshemming KomRev Trøndelag IKS   her
3133/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Vedtak på helsetjenester i hjemmet *****   her
3208/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Oppfølgingssamtale 23.03.17. Randi Derås   her
3207/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev SAK NR. ***** ***** ***** KBO. Advokatfirmaet Christensen ANS   her
3206/2017 20170323 23.03.2017 Utgående brev Krav om inntreden *****   her
3231/2017 20170323 23.03.2017 Inngående brev Klage på påleggstrekk *****   her
Versjon:5.2.00