eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5818/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Fremtidig drift av Bergmannsparken as, planer for etablering og drift av gruvemuseum og fremtidig eierskap i Malm hotell   her
5813/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om skolebytte   her
6018/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning tilskudd Innovasjon Norge   her
6015/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev 81/1/85 - søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig og fritidsbolig Kjell Roar Dragseth   her
6002/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
6000/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
5998/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
5997/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid - 1 elev *****   her
5996/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Kari Britt og Lars Tore Berntzen - Gammelvegen 26 - gnr/bnr 7/287 - Ferdigattest for oppført tilbygg til enebolig Kari Britt Berntzen   her
6019/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen Direktoratet for byggkvalitet   her
6017/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Anmodning om delutbetaling Jennie Selen   her
6014/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev 81/1/85 - søknad om igangsettingstillatelse Kjell Roar Dragseth   her
6013/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid - 1 elev *****   her
6012/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Torbjørn Landsem vedr. søknad om skilting - Fergeli Eiendom - Fv. 6998 - Fergeli - Verran kommune Statens vegvesen   her
5981/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Utbygging infrastruktur industriområdet Tjuin - finansiering   her
6023/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bolig *****   her
6010/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
6009/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
6007/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -2 elever *****   her
6006/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
6003/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -2 elever *****   her
5994/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Totalrapport august 2019 - Malmen barnehage Malmen barnehage   her
6022/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om bolig *****   her
6004/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
6001/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
5949/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO plass for Rasmus S. Brenna Kristin S. Brenna   her
5947/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO plass - Jesper Olai Sandseter Brenna Kristin Brenna   her
5944/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO plass - Selina Diez-Bergfall Synøve Diez   her
5979/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO plass - Lykke Sofie G. Sandseter Christel Sandseter   her
5943/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om SFO plass - Mathilde Sofia U. Kjerkreit Marthe Kjerkreit   her
5931/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark, § 6 (turløyper) - Søker: Holden Hytteeierforening   her
5935/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av SFO plass for Anita Adan Hansen Erik Andre og Augie Rose Hansen   her
5906/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling HENVENDELSE FRA SALMAR SETTEFISK AS OM INDUSTRITOMT PÅ TJUIN INDUSTRIOMRÅDE   her
6005/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
5995/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak på BPA *****   her
5999/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid -1 elev *****   her
5164/2019 20190816 16.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak for renovasjonsgebyr på gnr/bnr 7/204   her
5980/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev Sak til ny uttalelse: Søknad fra Torbjørn Landsem om dispensasjon for oppføring av skoghusvære ved Storlisetra - Fergeli gbnr. 25/2 Trøndelag fylkeskommune m.fl.   her
5990/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Tor-Arne Brevik   her
5989/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat 100 % stilling, inkludert egen fast stilling, fra og med uke 30 til og med uke 33 / 2019 Nina Bratting   her
5988/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat 79 % stilling, inkludert egen fast stilling, fra og med 22.07.19 til og med 18.08.19 Grete Tverås   her
5986/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - Malm vannverk SYNLAB Analytics & Services Norway AS   her
5991/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Oppfordring til kommunebidrag til TV-aksjonen 2019 TV-aksjonen NRK 2019 Trøndelag   her
5985/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Foreløpig svar i forvaltningssak Fylkesmannen i Trøndelag   her
5983/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5982/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Påmelding skolemåltid - 1 elev *****   her
5959/2019 20190815 15.08.2019 Utgående brev H. Ressem AS - Buktavegen 10, gnr/bnr 6/77 - Ferdigattest for riving av gammelt sagbruk/trebygning OSE Ingeniørkontor AS v/Liv Karin Egset   her
5987/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat 100 % stilling, inkludert egen fast stilling, fra og med uke 30 til og med uke 33 / 2019. Ann Merete Thompson-Kvernland   her
5984/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5978/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Analyseresultater - Malm renseanlegg SYNLAB Analytics & Services Norway AS   her
Versjon:5.2.00