eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1652/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev Søknad om fritak Solidaransvar *****   her
1650/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev Søknad om fritak solidaransvar SKATTEBETALINGSLOVEN § 4-1 (2) *****   her
1641/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VF Vada, Avtale (signert) om kjøp av vann fra Steinkjer kommune Norconsult v/Lars Ramberg   her
1638/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VVA Malmlia 2+3, Ref. bef. m/huseier i Embretsv. 4 vedr. Setningsskader m.m. den 15/2-2017 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1642/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VVA Malmlia 2+3, Ref. BM33 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1640/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VF Vada, Ref. Særmøte 1 (SM1), den 12/1-18 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1639/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VF Vada, Ref. BM5 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1637/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VVA Malmlia 2+3, Ref. fra møte (SM1) vedr. Uønskede arter den 1/3-17 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1646/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VVA Malmlia 2+3, Ref. BM34 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1645/2018 20180220 20.02.2018 Inngående brev VF Vada, Ref. BM6 Norconsult v/Lars Ramberg   her
1630/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Avvist søknad om betalingsavtale *****   her
1623/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling fra 19.02.18 - 23.03.18 Aunjai Revdahl   her
1620/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass - Follafoss barnehage Jon Erik Skogli   her
1617/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Vi har besluttet et trekk med høyere prioritet *****   her
1613/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
1610/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale 19.02.18 - 18.03.18 - til signering Gunhild Almlid   her
1629/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Endring av utleggstrekk *****   her
1628/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Rydding av stigerkontoret - Sigmund Haldås samlinger Styret for Sigmund Haldås samlinger v/John Haugen m.fl.   her
1627/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om barnehageplass - Malmen barnehage Robert Vanebo   her
1624/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat i 53% stilling fra12.02.18 - 27.02.18 Arnhild Grydeland   her
1619/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsmannen i Steinkjer   her
1612/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Orientering om mottatt begjæring om vergemål Fylkesmannen i Nord-Trøndelag   her
1609/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Regresskrav - vannskade den 05.12.16 hos vår forsikringstaker Nina Øyangen Sparebank1   her
11646/2017 20180219 19.02.2018 Utgående brev Oversendelse rapport - ***** ***** ***** ***** *****   her
12174/2017 20180219 19.02.2018 Utgående brev Oversendelse rapport - ***** ***** ***** *****   her
279/2018 20180219 19.02.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelse av sykepleier i natt-tjenesten   her
278/2018 20180219 19.02.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i stilling som sykepleier på natt   her
1057/2018 20180219 19.02.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 100 % stilling i hjemmesykepleien   her
1576/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon i 20% uten lønn for perioden 08.02.18 til 22.03.18 Kirsti Farbu Årbogen   her
1615/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Rettens kjennelse *****   her
1607/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Sett elg - Malm vald, Sundbyda Malm vald, Sundbygda v/Geir Bartnes   her
1606/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1592/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for kurs for seksjonsledere i Fagforbundet Elisabeth Ingvaldsen   her
1591/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Oversendelse rapport - ***** ***** ***** *****   her
1582/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Attest Henrikke Landsem   her
1608/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Journal Namsos helsestasjon   her
1605/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
1601/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Tilbakekalling av begjæring om tvangsdekning *****   her
1596/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn Utdanningsdirektoratet   her
1595/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Forespørsel om nytt trasékart for vannledning ved Vada Trøndelag fylkeskommune   her
1593/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - Verrabotn vannverk ALcontrol AS   her
1590/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for kurs for seksjonsledere i Fagforbundet Stine Elise Malmo   her
1589/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om permisjon for kurs for seksjonsledere i Fagforbundet Lena Edvardsen   her
1603/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Vedr. motorferdsel § 5c Odd Vidar Vandbakk   her
10815/2017 20180219 19.02.2018 Utgående brev Oversendelse av søknad om betalingsordning *****   her
1084/2018 20180219 19.02.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 85 % stilling som sykepleier   her
1081/2018 20180219 19.02.2018 Saksframlegg/innstilling Ansettelse i 100 % stilling som sykepleier   her
1063/2018 20180219 19.02.2018 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning *****   her
1447/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev F 5/1/63 - Ferdigattest for oppføring av tilbygg over garasjedel til bolig, soverom og bad. Øivind Lorvik   her
1443/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev F 25/337 - Ferdigattest for fasadeendring av fritidsbolig og oppføring av anneks/uthus Ole Lein   her
Versjon:5.2.00