eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2334/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ber om uttalelse vedrørende etablering av serverings- og skjenkested, ***** ***** *****   her
2328/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Orientering om kontroll av elektriske anlegg - Bakkanveien 6, Follafoss NTE Nett AS   her
2326/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene Klima- og miljødepartementet   her
2316/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Registrerte konsesjonsforhold for 7/7 og 7/278 Eiendomsmegler1 Midt-Norge v/Randi Bjørge Aalberg   her
2315/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet, matrikkelnr. 7/7 og 7/278 Eiendomsmegler1 Midt-Norge v/Randi Bjørge Aalberg   her
2345/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om opphold *****   her
2342/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om praktisk bistand *****   her
2338/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Marita Ynnesdal   her
2337/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Attest Eli Skevik   her
2333/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskoleopplæring 2019 Fylkesmannen i Trøndelag   her
2332/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Uttalelse til dispensasjon for bruk av anleggsvei Buavatn til bekkeinntak ved Rautind Ormsetfoss kraftverk - Verran kommune Fylkesmannen i Trøndelag   her
2331/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav *****   her
2330/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Avslutning i sak om tvangsdekning i pengekrav *****   her
2327/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Byggesøknad - urtekasse Arbeidslivsfag v/ Nicolai Nyvold Dolmseth og Ken Jøran Tørstad   her
2325/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018, innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg Datainnsamling   her
2314/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2336/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Marita Ynnesdal   her
2317/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til tildelt barnehageplass for Lyder Alstad Sandseter Christel Sandseter   her
2313/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad *****   her
2312/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Tone lovise Lorvik   her
2320/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Betalingsplan *****   her
2319/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev SV: Varmepumpe Verrabotn Samfunnshus. Bjørn Rasmus Skjelstad   her
2261/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Frank Tangstad- Tildeling av offisiell adresse Orvatnet 10, gnr/bnr/fnr 60/2/2 Frank Tangstad   her
2343/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om støttekontakt *****   her
2341/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til barnehageplass for Theo Kvithyll Malgorzata Kuczkowska   her
2322/2019 20190320 20.03.2019 Utgående brev Søknad om hjemmesykepleie er innvilget *****   her
2318/2019 20190320 20.03.2019 Inngående brev Takker ja til tildelt barnehageplass for Thea Aas Rein Hanne Kaspara Aas og Kenneth Rein   her
2165/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Referat fra informasjonsmøte 14.3.19 *****   her
2118/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på søknad om videre permisjon i perioden 11.03.19 - 08.04.19 Eva Årbogen Selbo   her
2268/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Lasse Årbogen   her
2298/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Høring - Reglement Viltråd Ole Jonny Vada   her
2297/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i Viltrådet 19 september 2018 Ole Jonny Vada   her
2296/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Referat fra møte i Verran viltråd torsdag 31. mai 2018 Ole Jonny Vada   her
2295/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Høringsbrev - forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt Justis- og bedreskapsdepartementet   her
2294/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om sponsormidler til tråkkemaskin Follafoss idrettslag Follafoss IL v/Jens Sand   her
2289/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg klasse 8 på g.nr./b.nr. 63/2 - Jan Vold Jan Vold   her
2282/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat i 83 % stilling fra 11.03.19 til og med 23.03.19 Krzysztofa Herman   her
2292/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Klage på ny eiendomsskattetakst for eiendom 6/77 Ingebjørg Ressem   her
2275/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Underskrevet midlertidig arbeidsavtale - vikariat i 30,77% stilling fra 01.01.19 til og med 31.07.19 Christina Larsen   her
2273/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad og svar vedrørende permisjon *****   her
2272/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Ragnhild Skaret   her
2271/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Dagmar Bergli   her
2270/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Søknad om disp. motorferdsel § 5c - Robert Farbo Robert Farbo   her
2269/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev Søknad om disp. motorferdsel § 5c - Robert Farbo Robert Farbo   her
2266/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Uttalelse angående ny stedfortreder ved ***** *****   her
2265/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Bente Johnsen   her
2287/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Logg - 12.02.2019 *****   her
2280/2019 20190319 19.03.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2263/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale til signering Kristin Brenna   her
2276/2019 20190319 19.03.2019 Utgående brev Attest Lin Karina Hagelund   her
Versjon:5.2.00