eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8389/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om trygghetsalarm *****   her
8367/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Elevrapport *****   her
8394/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om disp. motorferdsel § 5 c - Nils Martin Skjelstad Nils Martin Skjelstad   her
8393/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om disp. motorferdsel § 5 e - Nils Martin Skjelstad Nils Martin Skjelstad   her
8391/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om hjemmesykepleie *****   her
8390/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om psykisk helsehjelp *****   her
8387/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kontrakt om ***** ***** ***** 2019/2020 *****   her
8386/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Eldrerådet Trøndelag - møteprotokoll fra møtene 13. og 14. november 2019 Trøndelag Fylkeskommune   her
8373/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utvidelse av vedtak på helsetjenester i hjemmet *****   her
8372/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Underskrevet samtykkeskjema *****   her
8371/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Oversendte dokumenter fra ***** ***** *****   her
8369/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og svar vedrørende permisjon *****   her
8368/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kopi av brev sendt Leif Karset vedr. svar på henvendelse vedr. riving av bru over Tverrelva i Fergeli - eiendommen 25/2 Fylkesmannen i Trøndelag   her
8366/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad og svar vedrørende permisjon *****   her
8363/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Midlertidig leie av omsorgsbolig på Nersanna *****   her
8361/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel § 5 b - ***** ***** ***** *****   her
8357/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev SV: Kontrollbesøk/bokettersyn ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8392/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Søknad om forebyggende helsetiltak *****   her
8385/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Høring - forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet   her
8384/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Selavatnet 22 - 27/12 - søknad ferdigattest Stein Roar Skretting   her
8383/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kontrakt om ***** ***** ***** 2019/2020 *****   her
8380/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
8378/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Referat drøftingsmøte 14.11.19 *****   her
8365/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget 25.11.19 Konsek Trøndelag IKS   her
8364/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Kommunekraft AS - utsendelse av utkast til høringsuttalelse Kommunekraft AS   her
8388/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Foreløpig innberetning *****   her
8377/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Referat drøftingsmøte 29.08.19 *****   her
8356/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede *****   her
8382/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat Oppdragsbekreftelse prosjekt 94416 Jon Birger Johnsen   her
8370/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev BEKREFTELSE PÅ SKOLEPLASS *****   her
8331/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Oversendelsesbrev - Søknad om avbetalingsplan ang. restskatt *****   her
8358/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Svar på tilsvar *****   her
8352/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8349/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Heving av sak *****   her
8348/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling til møte i kontrollutvalget den 25.11.2019 Konsek Trøndelag IKS   her
8345/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8336/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilskudd til drenering av jordbruksjord - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet DRENERING. Geir Thunsør   her
8302/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Fradeling - endring av status, fritidseiendom ved Nesvasseter. Pretor advokat AS v/John Olav Engelsen   her
8321/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Vaksinasjon av helsepersonell Helsedirektoratet   her
8354/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Forespørsel om konkurssak *****   her
8304/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Varme- og ventilasjon Follafoss samfunnshus v/ Kyrre Dahl   her
8338/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling SMIL Håvard Landsem   her
8337/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Vitnemål fra NTNU Reidun Kristine Johnsen   her
8329/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Oversendelse av festekontrakt - Tjuin gnr/bnr 9/215 Nippon Gases Norge AS   her
8328/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilbakekalling av begjæring om tvangsdekning *****   her
8325/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet SMIL - HYDROTEKNISKE ANLEGG Siri Vikan   her
8322/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Analyseresultater - Verrastranda vannverk SYNLAB Analytics & Services Norway AS   her
8320/2019 20191118 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Brønnøysundregistrene   her
8314/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er innvilget *****   her
8353/2019 20191118 18.11.2019 Utgående brev Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - avslutning av prosjektet SMIL - HYDROTEKNISKE ANLEGG Marit Drøpping Landsem   her
Versjon:5.2.00