eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11646/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap august 2019
11390/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Kommune-nål i forbindelse med veteranmarkering i Trondheim 8. mai 2019 Jan Tage Berg m.fl.
11659/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11416/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak nytt vegnavn Elgstien Erlend Lynum m flere m.fl.
11398/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev til stedsnavntjenesten - nye vegnavn i Inderøy Kartverket
11415/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Vedtak nye vegnavn Svaberget hyttefelt Tarjei Finsrud
11640/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Kontantstøtterapportering - august 2019 *****
11586/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 318 bnr 083 - Arild og Tove Johnson - Carport Tove Johnson
11679/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
11691/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Prøvingsrapport 14.08.-16.08.19 - badeplasser Synlab
11637/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11690/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Uttalelse til Reguleringsplan Svaberget 2 Tore Frøseth og Lise Garvik
11389/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Nytt tidspunkt for oppmåling Bjørg og Oddvar Løkken m.fl.
11683/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Skjønnsmidler 0-24 - underveisrapportering Fylkesmannen i Trøndelag
11639/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Påmelding til sfo ***** *****
11682/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 172 bnr 174 - Søknad om ferdigattest - Åsavegen 97 Nordbohus Byggservice AS
11696/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Gjensidige Forsikring ASA
11689/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5713917, Inderøy, , Gnr. 525 / Bnr. 001
11686/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5713902, Inderøy, , Gnr. 525 / Bnr. 001
11647/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gravemelding - ønsker tilbakemelding Relacom
11643/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5712489, Inderøy, Inderøyvegen 615, Gnr. 157 / Bnr. 001
11678/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fornyelse ledsagerbevis - ***** *****
11677/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fornyelse ledsagerbevis - ***** ***** *****
11672/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Torill Nordtug
11669/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss ***** ***** ***** *****
11676/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på klage på vedtak om skoleskyss Anne Grete Holmvik
11680/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss Mona Oppebøen
11652/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Oppfordring til kommunebidrag til Tv-aksjonen 2019 TV-aksjonen NRK 2019 Trøndelag
11391/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Skjøte til tinglysing Kartverket Tinglysing
11685/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Klage ikke tatt til følge - erstatning avlingssvikt - vekstgruppe korn 2018 Landbruksdirektoratet
11681/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11693/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11684/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-19-1396 - Fv6936 - Kjerknesvågen _ Hembre - Bytte av stikkrenner - Fiborg & Sellæg maskin AS Statens vegvesen, vegavd. Trøndelag
11298/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Nabovarsel - melding fra SMS John Ola Norum
11296/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Nabovarsel fra Asbjørn Jule Knut Norum
11397/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Gnr 222 bnr 023 - Ninni Rotmo og Bård Olsen - ferdigattest tilbygg bolig - gml sak 00/01547 Ninni Anita Rotmo Olsen
11402/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Eiendommer fradelt gnr 41 i Mosvik kommune
11403/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Nabotillatelse fra 1979
11405/2019 20190816 16.08.2019 Utgående brev Gnr 341 bnr 019 - eiendomsgrenser Berit S. og Øystein Ramdal m.fl.
11400/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kart med innmålte grenser
11401/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Skylddelingsforretning for 341/19
11404/2019 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Tilskrevne parter
11666/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 019 bnr 006 - Lysfjord Ivar Håkon - Byggemeldinger - Ettersendte kart Ivar Håkon Lysfjord
11592/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Rune Herstad
11635/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 343 bnr 001 - Vennes Per Erik - Søknad skogfond og tilskudd i Inderøy (5053) Landbruksdirektoratet
11649/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 015 bnr 019 - Melding om montering av vannmåler - Kvamsholmen 48 Rør og Varme AS
11658/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 145 bnr 002 Green Kristian L - jordleieavtale med Kalseth Geir, gnr 143 bnr 001 Kristian L. Green
11662/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Gnr 087 bnr 012 - Søknad om tilkobling og utføring av utvendig sanitæranlegg - vann på hyttevegg - Naustvollan 64 RørTek AS
11673/2019 20190816 16.08.2019 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris 2019 Trøndelag Fylkeskommune
11619/2019 20190815 15.08.2019 Inngående brev Gnr 021 bnr 012 - Fradeling - jordlov - Salg for rasjonell drift Tore Berg
Versjon:5.2.00