eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
16208/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kartvedlegg underretning
16205/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Kopi av protokoll Ingrid og Kristian Mehl Gangås m.fl.
16139/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev SV: 38/8 Kristian Mehl Gangås
16132/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Gnr 038 bnr 008 epost om areal Kristian Mehl Gangås
11316/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Fagforbundet -avklaring Fagforbundet v/HTV
13540/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Lions høstleker for funksjonshemmende Lions v/ Okkenhaug Håvard
17488/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Anmodning om å bruke egen eiendom til parkering Jann Aksel Waade Bjørken
12607/2015 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kornaksa - Nils Aas - Tre Aks
16211/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev 38/13 - Underretning om matrikkelføring Jon Kristian Norum m.fl.
16204/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll oppmålingsforretning
16186/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Søknad om særskilt tilskudd for interkommunale anlegg - Inderøy og Steinkjer kommune Kulturdepartementet
16230/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-5760140, Inderøy, , Gnr.136 / Bnr.120 HASTESAK Geomatikk AS
16228/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5759938, Inderøy, , Gnr. 009 / Bnr. 136
16217/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging 38/13 - Matrikkelbrev
15719/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 302 bnr 004 - J. Haugen Landbruksdirektoratet
15714/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), gnr 134 bnr 001 - A. Gausen Landbruksdirektoratet
16256/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 134 bnr 008 Melding om vannmålerbytte, Røsetvegen 100A Comfort /S-Rør
16255/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Oppvekstsenter - dialog og informasjon - misnøye med invitasjoner Lena Johnsen
16245/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Rett til plass - ny informasjon om rapporteringen Fylkesmannen i Trøndelag
16242/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16241/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16179/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Gnr 085 bnr 085 - rev. tegninger fritidsbolig, Skjemstadmarka 20, Erik Bøe
15699/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler Inderøy skipark - Flateaktivitetsanlegg 73091 Trøndelag fylkeskommune
16134/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Berg Agri -Søknad om tilskudd til drenering, 911565587 Landbruksdirektoratet
15638/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Investeringsregnskap - spørsmål fra revisor Revisjon Midt-Norge
16218/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging 38/8 - Matrikkelbrev
16101/2019 20191119 19.11.2019 Inngående brev Delutbetaling av spillemidler 73094 Inderøy skipark - Skileik 2/Skicross Trøndelag fylkeskommune
15634/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
15633/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
15632/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
17264/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev SV: vedlegg Bjarne Kvistad
13254/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Steinkjer og Inderøy kommune -interkommunal avtale om finansiering og drift av regionale idrettsanlegg - spillemidler
18200/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Vedrørende forespørsel om fyrverkeri nyttårsaften Stian Ferstad
5670/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbetaling av støtte fra næringsfond Berger IKT
15784/2019 20191119 19.11.2019 Utgående brev Vedr- søknad om IG - Rekkehus B3 (sak 19/1207) Innhered Entreprenør AS
15101/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til skogsveger Interkommunalt samarbeid om tilskuddsmidlene
10670/2019 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
12798/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Bruk av kommunens areal til jordbruksformål. Arne Olafsen
11317/2015 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsettingsprotokoll Jon Olav Heggli
17774/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev 205/011 - Godkjent tilbygg til enebolig - stue - Sandvollanvegen 940 Jarle Hustoft Gausdal
181/2019 20191119 19.11.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Mosvik sentrum - byggehøyde omsorgsboliger
18077/2014 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Ang. råvann Vådalsvatnet - Røflovatnet
15441/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Røvik Ola gnr 005 bnr 027 ferdigattest vedbu, Solhaugen 7 - jf. sak 11/869 Ola Røvik
18051/2014 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging Ang. vann fra Vådalsvatnet til vannbehandlingsanlegget som i dag får vann fra Røflovatnet
18100/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Utbetaling av innvilget tilskudd Borgar Ness
18027/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Godkjenning av nydyrking på gården Hustad Nedre, gnr. 199, bnr. 1, i Inderøy - Grunneier: Arne Daling Nord-Trøndelag Fylkeskommune, kulturavdelingen
18019/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Plan for nydyrking på Følstad Nordre, gnr. 344, bnr. 2 i Inderøy - Godkjenning Oddvar Holmen Følstad
17970/2014 20191119 19.11.2019 Utgående brev Forenklet+anskaffelsesprotokoll Åge Elvebakk
17130/2015 20191119 19.11.2019 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
12144/2015 20191119 19.11.2019 Utgående brev Haugdahl Anne Cathrine - 87/1/13 - gråvannsutslipp fra hytte - Naustvoll Anne Cathrine Haugdahl
Versjon:5.2.00