eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6968/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av nytt styre for Nils Aas Kunstverksted
4047/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Samhandlingsstrategi - Digital utvikling for kommunene i Trøndelag 2018 - 2021
4063/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møte med Fagforbundet v/HTV - referat fra drøftingsmøte 11.03.16 Peter Ardon
7397/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Høringsuttalelse - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform
11371/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Sletting av roller i Altinn- Brit Skjørholm Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn
9072/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9320/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt FUB og nytt FUG Kunnskapsdepartementet
8000/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Rødbrygga - Søknad om utvidet skjenketid 08. juni 2019
8002/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Langfjæran Arena - Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i pkt. 5q i Inderøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer
8001/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Rødbrygga - søknad om servering og skjenking på utvidet areal
7457/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kjerringa me' Straumen - Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling alkoholholdig drikke
10685/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Låsplan fullmakt Elgen skole SystemSikring AS
5693/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Meddelelse om tildelingsvedtak - Nytt Tak Elgen Byggmesteran AS
5697/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Signert kontrakt Nytt tak Elgen Norconsult AS
5694/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Meddelelse om tildelingsvedtak - Nytt Tak Elgen FuglesangDahl AS
5695/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Meddelelse om tildelingsvedtak - Nytt Tak Elgen Kvernmo AS
5696/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Anskaffelsesprotokoll FuglesangDahl AS
8624/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tildelingsvedtak Innvendige arbeider Elgen Kvernmo AS
8625/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tildelingsvedtak Innvendige arbeider Elgen Innherred Entreprenør AS
8628/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tildelingsvedtak Innvendige arbeider Elgen Innherred Bygg AS
8626/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tildelingsvedtak Innvendige arbeider Elgen FuglesangDahl AS
8627/2016 20190614 14.06.2019 Utgående brev Tildelingsvedtak Innvendige arbeider Elgen Byggmesteran AS
2598/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat fra møtet i planforum 16.02.2016 Peter Ardon m.fl.
10150/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møte 220616 - Utviklingsplan 2017-2019
10147/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat 270416
10151/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møte 220616 - Oppgavefordeling kommunene og R&L
10149/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat 220616
8575/2016 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Annonsetekst
5220/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtaksbehandling Straumen sentrum - plan-id 2017001
5335/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Ny felles innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred Innkjøp
9021/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev 342/1 Jonny Melting
6762/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Vedtak av detaljplan Kvistadbakkan - Tømte, Plan-ID 2017004
8372/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Visit Innherred - kreative matopplevelser fra Inderøy - fjorden som ressurs kr. 100 000
7814/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Steder for utlegging av manntall
9024/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Gnr 342 bnr 001 Jonny Melting
9318/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 345 bnr 019 - Melding om montering av vannmåler - Framverranvegen 706 Rørlegger'n Inderøy AS
7997/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Førstegangsbehandling detaljplan GS-veg fv.755 Tømte - Kvamshaugan, Plan-ID 2018007
9317/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 136 bnr 144 - Melding om montering av vannmåler - Sundsøya 21 Rørlegger'n Inderøy AS
8148/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Gnr 135 bnr 089 - Rødbrygga Inderøy AS - tilbygg serveringsterrasse - klage på vedtak
9323/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Åpen søknad - kontor og administrasjon Camilla Storli
9180/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Vedrørende sykdomsavløsning Rune Vang
9315/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 318 bnr 056 - Melding om montering av vannmåler - Trøahaugen 16 Midt-Norsk VVS
9316/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Gnr 318 bnr 057 - Melding om montering av vannmåler - Trøahaugen 54 Midt-Norsk VVS
4488/2019 20190614 14.06.2019 Saksframlegg/innstilling Kulturpris 2019
9070/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Gnr 222 bnr 001 Rannem Sivert - Restaurering av stallbygning og vognbu, Bartnesvegen 29 Sivert Bragstad Rannem
9160/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Anmodning om sluttutbetaling grøftetilskudd Lars Elling Aune
9062/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Kopi av protokoll Arne Karlsen m.fl.
9061/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Kopi av protokoll - til orientering Kjell Thore Loraas
9071/2019 20190614 14.06.2019 Utgående brev Vedrørende funksjon som NK-team *****
9286/2019 20190614 14.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse - Inderøy kommune - Søknad om nydyrking 83/1 Trøndelag fylkeskommune
Versjon:5.2.00