eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8196/2020 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
9083/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Uttalelse fra ledelsen i forb. med revisjon av regnskapet Kulturhustomta SA Trøndelag Revisjon AS
8270/2020 20200630 30.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
2340/2020 20200629 29.06.2020 Internt notat uten oppfølging Entreprenørens svar på Notat om ureglementert igangsatt anleggsarbeid ved Røflovatnet merket med rødt i Kommunens notat
8889/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Gnr 085 bnr 127 - Fjørstad Unni og Inge - fritidsbolig - Skjemstadstubben 17 - ferigattest SELBU BYGGTRE AS
9057/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** *****
8713/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 83/97 EiendomsMegler1
8710/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 080 bnr 014
8711/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 80/14 Per Kristian Laugtug
8712/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 083 bnr 097
9028/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
9053/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Gnr 083 bnr 087 - Hansen Tor Helge - bolig - Buavegen 20 - midlertidig brukstillatelse Tor Helge Hansen
8986/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Gnr 022 bnr 015 - Melhus Margaret og Toralf - Påbygg med bruksendring hytte til bolig - Utøyvegen 654 - ferdigattest BYGGMESTER STENE AS
9016/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** *****
8776/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** *****
9079/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
8688/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlenget fritak for renovasjonsavgift for gnr 001 bnr 110, Inderøy kommune. Stig Ove Skjelstad
8968/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging *****
8956/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Godkjent søknad om tilkobling
9476/2019 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5691107, Inderøy, Kvistadbakkan 20, Gnr.8 / Bnr.41
9478/2019 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Gravehenvendelse nr. 5053-5691421, Inderøy, Revkroken 8, Gnr.197 / Bnr.115
8790/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Inderøy il - svar på søknad om kulturmidler til arrangement INDERØY IDRETTSLAG
14007/2019 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Politirådsavtale
9081/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i politiråd/styringsgruppe, desember 2013.
9059/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Kart - underretning
9058/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll oppmålingsforretning
9060/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Kopi av protokoll Lars Einar Braseth m.fl.
9067/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging 337/14 - Matrikkelbrev
9063/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev 337/14 - Underretning om matrikkelføring Lars Einar Braseth m.fl.
9044/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging Beregningsdokumentasjon
9065/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Gnr 337 bnr 014 - Overs. av Matrikkelbrev Lars Einar Braseth
9078/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
9077/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
8782/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** *****
9051/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
8743/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
8898/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
8902/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
8905/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
8346/2020 20200623 23.06.2020 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
8763/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Varsel om inspeksjon etter bekymringsmelding, og pålegg om å gi opplysninger om avløp - Mosvik brygge MOSVIK BRYGGE AS
9073/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
9055/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
8915/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd for 2020 Mental Helse Inderøy
8973/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Svar å henvendelse om skjemmende lukt ved Renseanlegget på Røra Johnny Austad
8976/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Røra Renseanlegg - Sjenerende lukt Asbjørn Koa
8970/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8958/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev Foreløpig svar på brev om snuplass ved Svian 63 Birger Inderberg
8708/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
8705/2020 20200623 23.06.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
Versjon:5.2.00