eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse om Julie Bukta - Beitstaden historielag Beitstaden historielag
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Søknad om lærlingeplass helsearbeiderfaget - Yonas Tesfaldet Ymesgen Yonas Tesfaldet Ymesgen
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Ferdigattest - Bratlivegen 2 - 197/1318 - brannalarm- og nødlysanlegg IVE2 AS
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev VS: Tillatelse til igangsetting av amfianlegg i Rismelen, til byggetrinn 2. Steinkjer kommune v/enhet utbygging
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Bekrymringsmelding ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Skolegata 14-16 AS - Svein Jarls gate 11, gbnr. 192/483 - Rammetillatelse for bruksendring og ombygging for 4 nye leiligheter SKOLEGATA 14-16 AS
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold for Laila Berg Tønne NAV -
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Fastsatt planprogram for reguleringsplan Sjøkanten, Nordsileiret STATENS VEGVESEN m.fl.
2019/6150 20191120 20.11.2019 Utgående brev Tillatelse til tiltak - tilbygg bolig - Midjovegen 7 - 188/89 Bjørn Borgsø
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Fagmøte 181119 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Søknad om attførings - / uførepensjon Kommunal Landspensjonskasse
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Søknad om attførings - / uførepensjon Kommunal Landspensjonskasse
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Skjema for oppfølging av sykemeldte - individuell oppfølgingsplan Nav m.fl
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Skjema for oppfølging av sykemeldte Nav m.fl
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til overgangsmøte 10.12.19 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av ansatt Enhetsleder Hjemmetjenesten
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev SV: uttalelse - Søknad om tillatelse til å montere reklamebannere på fasade - Biltema Steinkjer - 197/547 - Bomvegen 7 Per Stølan
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Invitasjon til utdeling av frivillighetspris 2019 Ketil Roli
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedr. boliger og ny trase for E6 gjennom Sparbu Trond Ressem
2019/5706 20191120 20.11.2019 Inngående brev Tillatelse til opprettelse av matrikkelenhet for tidligere Steinkjer brannstasjon Tjenesteenhet for byggesak og oppmåling
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til overgangsmøte 10.12.19 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Arbeidsbekreftelse LBT Marianne Vollen
2019/6179 20191120 20.11.2019 Inngående brev VS: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0019 Astrid Skogseth
2019/6185 20191120 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om bytte av valgfag 2019/20 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Planlegging av utprøving med medisinsk behandling *****
2019/5536 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse på stilling Idnr 1111 Iren Myklebust
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Innkalling til overgangsmøte 10.12.2019 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Samarbeidsmøte om skoletilbudet 22.11.2019 *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedtak Idnr 1114 Helseetaten, hjemmetjenester/Kvam bosenter. Tilsetting i ledig stilling som sykepleier90% Linn Terese Fjerdingøy m.fl.
2019/5376 20191120 20.11.2019 Utgående brev Vedtak Idnr 1109 Helseetaten/sektor rehabilitering og sykehjem/enhet Stod sykehjem. Tilsetting i ledig stilling som enhetsleder 100% Eli Eiklid m.fl.
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Epost angående ledige stillinger Enhetsleder hjemmetjenesten Sør
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra fysioterapeut *****
2019/5716 20191120 20.11.2019 Utgående brev VS: Ad varsel om oppmålingsforretning - 13112019 kl 1200 - Gnr/bnr 197/2 i Steinkjer Bane Nor
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Avslutning av sak ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Spesialisterklæring *****
2019/5538 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse på stilling Idnr 1112 Iren Myklebust
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Samtykke skjema for utveksling av informasjon/tverrfaglig samarbeid *****
2019/6002 20191120 20.11.2019 Utgående brev Eiendommen gbnr. 30/119 - Kårbergvegen 16 - opplysninger om bygg og tomt ADVOKAT BRYNJAR MØRKVED
2019/6143 20191120 20.11.2019 Utgående brev Kvittering for registrert egenerklæring om konsesjonsfrihet - 25/2/12 Liv-Andrea Berg og Stein Joar Berg
2019/5629 20191120 20.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om koordinator - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Oppsigelse - Marianne Setten Olga Setten
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Utgående brev Pensjonsmeldingsskjema Statens pensjonskasse Statens pensjonskasse
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Samtale med enhetsleder *****
Ingen tilgang 20191120 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse om Trøavegen/Reina - Julie Bukten/-a - Beitstaden historielag Beitstaden historielag
Versjon:5.2.00